Met Inspiratie heb je tijd voor ...

Met Fidesco naar Haïti, kennismaking

Fidesco Door Fidesco op 3 oktober 2017

Als antwoord op de oproep van Paus Franciscus om de wereld in te gaan, vertrekt een jong gezin naar Haïti met de ngo Fidesco.

Aan het begin van de avond landen wij op het vliegveld van Port-au-Prince (Haïti). Tezamen met onze vier kinderen zullen wij ons hier twee jaar voor Fidesco inzetten. Ons avontuur begon met een introductiedag in Frankrijk, de selectieprocedure, een onderscheidingsweekend en de afsluitende vormingssessie en nu… nu is het zo ver. Wij werden opgepikt door onze mede-Fidesco-vrijwilliger en zuster Martine. Onderweg raken wij bevangen door een veelvoud van indrukken: de verpletterende warmte, de verstikkende luchtvervuiling, een gewriemel van auto’s, motoren en voetgangers, en overal afval… Gedurende de rit naar onze nieuwe thuis bekijken wij alles met open ogen: alles is hier levendig!

Wij, de Vlaamse Pierre en Française Anne-Claire Dufaux trokken met de ngo ‘Fidesco’ voor twee jaar naar Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Fidesco heeft als visie om mensen uit te zenden naar het project waar zij op basis van hun persoonlijke- en professionele competenties het meest kunnen bijdragen. Zo werden wij dus uitgezonden naar Haïti.

Wij wonen tegenover de parochie van het Heilig Hart. Met vier Heilige Missen per dag, opgedragen onder een enorm afdak, is de kerk steeds overvol. De voetgangers in de straat maken een kruisteken in het voorbijgaan, gelovigen stoppen de hele dag door om een moment te bidden en wij hebben rond deze kerk in de open lucht een mini-Lourdes ontdekt, een grot, de Heilige Bernadette en de Maagd Maria.

Na een periode van gewenning begonnen onze missies. Anne-Claire is de pedagogische coördinatrice van een katholieke meisjesschool met ongeveer 350 meisjes tussen zes en viertien jaar. De school staat onder het beheer van de Zusters St. Joseph van Cluny. Gedurende twee weken heb ik een maximum aan lessen bijgewoond om de leraressen te leren kennen, om de manier van lesgeven te begrijpen, om de groepen te beheren… in het kort, om mij een idee te geven van het Haïtiaans onderwijssysteem.

Het is prachtig om de leerlingen te horen wanneer ik langs de school loop. De meisjes lezen samen hardop. Zuster Edwige stelt alles in staat om het persoonlijk lezen en het opzeggen te bevorderen. Hier zijn de leraressen niet vast benoemd. Indien zij hun werk niet correct doen, worden zij bedankt aan het einde van het schooljaar. Tevens geef ik catechese aan 41 leerlingen. Deze lessen hebben het voordeel dat ik mij kan inwerken in het lesgeven. Voor mijn tweede missie werk ik samen met een Amerikaans team om gezamenlijk een app te ontwikkelen voor I-pads om een kwalitatief, interactief en individueler onderwijs te creëren en tegelijk de pedagogische aanpak van het onderwijs te verbeteren.

Pierre zijn werk bestaat onder andere in het helpen bij het ontwerp en de planning van de verschillende gebouwen voor het project Latremblay. Een vormingscentrum voor het religieuze leven waar tussen 300 en 400 personen kunnen samenkomen voor diocesane of inter-congregationele vergaderingen. Het zal eveneens een plaats zijn voor de organisatie van seminaries en retraites (150 bedden). Ik ben ook verantwoordelijk voor de beschikbare budgetten en prioritaire noden en bepaal de volgorde van het bouwen. Tevens werk ik ook voor de zusters van Saint Joseph de Cluny. Ik onderhandel en stel de contracten op, bestudeer de ontwerpen en begeleid de bouw.

De komende tijd willen wij graag enkele van onze ervaringen met jullie delen.

Pierre en Française Anne-Claire Dufaux

Ben je geïnspireerd geraakt, bekijk dan eens de website van Fidesco (www.fidesco.nl). Wie weet vertrek jij over een jaar ook naar jouw (tijdelijke) nieuwe thuis.